org-eu-project

Projenin Adı

Schools to Career Path Training

Proje Sorumluları

Shirli Ender Büyükbay – Filiz Yağmurlu – Hürcan Tarhan

 

Projenin Tipi

LEONARDO DA VINCI – YENİLİK TRANSFERİ  ( Ulusal Ajans’a sunulmuştur.)

Projenin Hedef ve Amaçları

Gençlerin kendi başına veya okullarda tamamlayıcı müfredat olarak kullanılabilecek Kariyer Yönlendirme Sistemi oluşturmak.

Öğrenci odaklı yaklaşım olan sistem, öğretmenlere ve rehberlere kariyer danışmanlığı konusunda yetkinlik kazandırarak, öğrencilere Kariyer Yol Materyalinin daha geniş alanlarda

Hedef Kitle

Ortaöğretim öğrencileri, rehber öğretmenler, öğretmenler

Etkinlikler

CPT (Kariyer Yol Materyali) ortaklarca incelenmesi, CPT web tabanlı sisteme taşınarak, kullanıma açılmak üzere gerekli yeni düzenlemelerin yapılması, Öğretmen ve okul rehberlerine sistemin tanıtılması, Pilot çalışma kapsamında ortak kurumlar tarafından, 5’er kişinin CPT’yi okullarında uygulaması, Yeni oluşturulan CPT sisteminin revize edilmesi ve nihai halinin yaygınlaştırılması

Koordinatör ve Ortaklar

KOORDİNATÖR: Polonya

ORTAKLAR: Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul MEM, Avusturya, Litvanya, İspanya

Proje Özeti

CPT Projesi 2010 yılında sona ermiş bir projenin çıktısıdır; ve ortaöğretim çağı gençlerine kariyer yönlendirme ve rehberlik yapan okul rehberlerinin kullanabileceği, kariyer yolu müfredat ve kariyer yolu testi ile bütünleyici bir araçtır. Bu araç, rehber öğretmenlerin desteğiyle uygulanabilmektedir. Ancak, gençlerin bireysel kullanımını ve ayrıca daha geniş grupların yararlanmasını sağlamak amacıyla materyal ve müfredat üzerinde değişilikler yapılması, pilot çalışma olarak uygulanması ve nihai sonucun yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Projenin ilk senesi içinde bulunulmaktadır; ve ihtiyaç analizi yapılarak, değişiklik gerektiren hususlar tespit edilecek, ardından kariyer yol müfredatında, kariyer testinde ve raporunda belirlenen değişilikler yapılacaktır. İkinci senesinde ise, pilot çalışması ve ardından son düzeltmeler tamamlandıktan sonra çıktılar paydaşlarla paylaşılacak ve geniş kitlelere yaygınlaştırılacaktır.

Proje Süresi

24 AY    Başlangıç Tarihi: 2011   Bitiş Tarihi: 2013

Toplam Bütçe

İL MEM Bütçesi : 16.478 €

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir