org-eu-project

Projenin Adı

RIGHTS – Promoting Global citizenship education through digital Storytelling

Proje Sorumluları

Filiz Sekreter – Hürcan Tarhan – Serkan Tekgüzel

PROJENİN TİPİ

PROJENİN HEDEF ve AMAÇLARI  –             K

HEDEF KİTLE

ETKİNLİKLER      –

KOORDİNATÖR ve ORTAKLAR

PROJE ÖZETİ

PROJE SÜRESİ

TOPLAM BÜTÇE

Projenin Tipi

COMENIUS MULTILATERAL– Brüksel Merkezli Projeler ( Brüksel Yürütme Ajansı’ na sunulmuştur.)

Projenin Hedef ve Amaçları

Küresel Vatandaşlık eğitimi konusunu teşvik etmek

Liselerde dijital öyküleme metodunu kullanarak interaktif öğrenme yöntemleri kullanımını desteklemek

Öğretmen ve öğrencilere yönelik yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi destekleyecek faaliyetler geliştirmek

Hedef Kitle

Lise öğretmenleri, öğrenciler, eğitimde karar alıcılar

Etkinlikler

İthiyaç analizi yapmak, Dijital öyküleme metodunu sınıfta kullanmaya yönelik öğretmen eğitimi geliştirmek, Öğretmenlere yönelik online hizmetiçi eğitim geliştirmek, test etmek ve değerlendirmek

Koordinatör ve Ortaklar

KOORDİNATÖR: İtalya

ORTAKLAR: İstanbul MEM, Italya (2), Bulgaristan, Portekiz, Norveç, İspanya, İsviçre

Proje Özeti

Proje faaliyetleri uluslar arası proje toplantısı ile planlama yapılarak başlamıştır. İlk aşamada ihtiyaç belirleme çalışması yapılarak geliştirilecek olan hizmetiçi eğitimin içerik ve modulleri kararlaştırılmıştır. Projede bu günkü durumda eğitim içeriği geliştirilmektedir.

Eğitim içeriği geliştirme aşaması tamamlanınca içerik ortak ülkelerin dillerine çevrilerek kullanıma hazır hale gelecektir. Eylül 2012’de eğitime dair duyurular yapılacak ve eğitimi almak isteyen öğretmenler pilot çalışmaya katılabileceklerdir. Proje kapsamında 2 proje çalışanı Dijital Öyküleme Teknikleri üzerine eğitim almışlardır.

Proje Süresi

24 AY    Başlangıç Tarihi: 2011   Bitiş Tarihi: 2013

Toplam Bütçe

İl MEM Bütçesi: 15.117 €

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir