org-eu-project

Projenin Adı

Hafif Düzeyde Zihinsel Engellilerin Yiyecek ve İçecek Alanında İstihdamının Sağlanması

Proje Sorumluları

Serkan Tekgüzel

Projenin Tipi

LDV VETPRO (Ulusal Ajans’a sunulmuştur.)

Projenin Hedef ve Amaçları

AB üyesi ülkelerinde engelli bireylerin almış oldukları mesleki eğitim programlarının, rehberlik ve yönlendirme hizmetleri ile istihdam olanaklarının incelenmesi bunların kurumlarımıza transfer edilmesi

Hedef Kitle

Yönetici, uzman ve Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı Öğretmenleri ve Rehber Öğretmenler ile hafif düzey zihinsel engelli kaynaştırma öğrencileri ve işgücü piyasası

Etkinlikler

Ülkemizde uygulanan programların incelenmesi ve ortak bir eğitim programı geliştirmek, Okullarında yer alan kaynaştırma öğrencilerini eğitmek, Hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin aldıkları eğitimle üretim becerilerini kazanarak Yiyecek İçecek Hizmetleri sektöründe eğitimli zihinsel engelli bireyler olarak istihdam edilmesini sağlamak.

Koordinatör ve Ortaklar

KOORDİNATÖR: İzmir MEM

ORTAKLAR:  Polonya,  İtalya, Hollanda Almanya (3 ayrı kurum) ve Antalya,  Aydın, Balıkesir,  Bursa,  Denizli,  İstanbul,  Kocaeli,  Manisa,  Mersin,  Muğla İl Milli Eğitim Müdürlükleri

Proje Özeti

Proje toplantıları Türkiye’den öğretmen ve idarecilerin katılımı ile gerçekleşmiştir. Projenin ilk toplantısı İtalya’da yapılmıştır ve toplam 18 öğretmen katılmıştır. İkinci toplantı Polonya’da gerçekleşmiş ve bu toplantıya 17 PDR öğretmeni katılmıştır. Üçüncü toplantı Hollanda da gerçekleşmiş 10 şube müdürü katılmıştır. Dördüncü toplantı ise Almanya’da gerçekleştirilecek ve 35 kişi katılacaktır.

Proje toplam 9 ilin ortaklığı ile yürüdüğü için İstanbul’dan katılan kişi sayısı 5’tir.

Proje Süresi

11 AY    Başlangıç Tarihi: Kasım 2011   Bitiş Tarihi: Eylül 2012

Toplam Bütçe

TOPLAM BÜTÇE İl MEM Bütçesi:  4400 €

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir