org-eu-project

Projenin Adı

GENIUS; Plagiarism or Creativity İntihal ya da Yaratıcılık; Çalıntıya Karşı Yenilikçiliği Öğretmek

Proje Sorumluları

Shirli Ender Büyükbay – Hürcan Tarhan

Projenin Tipi

COMENIUS MULTILATERAL– Brüksel Merkezli Projeler ( Brüksel Yürütme Ajansı’ na sunulmuştur.)

Projenin Hedef ve Amaçları

Öğrencilerde insiyatif alma, girişimcilik ruhu, kültürel bilinç, yaratıcılık ve yeni fikirler üretme; intihalin kötü sonuçlarıyla yüzleşerek sosyal ve yurttaşlık becerilerinin geliştirilmesi.

Hedef Kitle

Öğretmenler ve Öğrenciler

Etkinlikler

Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilere yönelik öğrenci merkezli bir online kurs geliştirilmesi. Kursun temel modülleri:  Web ortamında telif hakları, internet kaynaklarının makul kullanımı, yazarın rolü, web sayfası üzerine eleştirel bir yak-laşım, kaynağın güvenirliği, Avrupa’da ve dünyada intihal, yaratıcılık potensiyali, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı ve önerilen GENIUS yaklaşımı olacaktır. Öğren-ciler için 3 aşamalı bir eğitim yolu: online kursa katılım ve 2 aşamalı web tabanlı yarışma (dokümanlar oluşturma ve rakip takımın sahteciliğini bulma).

Koordinatör ve Ortaklar

KOORDİNATÖR: İtalya

ORTAKLAR: İstanbul MEM, İspanya, Portekiz, Yunanistan, İngiltere

 

Proje Özeti

Gençleri yaratıcı ve özgün olmada farkındalık yaratmayı hedefleyen bu projede, öncelikle bir ihtiyaç analizi anketi ve literatür çalışması yürütülmüştür. Bir Anadolu Lisesi, 2 Meslek Lisesi ve 1 Genel Lise’de görev yapan toplam 27 öğretmen ile, bu kurumlarda öğrenim gören toplam 60 öğrenciye anket uygulanmıştır.Her iki analiz çalışmasının bulguları raporda toplanmıştır. Çıkan ihtiyaç ve bulgular ışığında, eğitim müfredatı tasarlanacak, web-tabanlı platforma aktarılacak ve e-öğrenme modülü kurgulanacaktır. Pilot çalışma kapsamında her ortak kurumdan 10 öğretmen eğitimi alarak, öğrencilerine eğitimi aktaracak. Her ortak kurumdan en az 10 öğrencinin katılacağı çalışmada, uluslararası takımlar oluşturularak 2 aşamalı yarışma gerçekleşecektir. Öğrenciler, birer özgün ve sahte çalışma üreterek yarışacaklar.

Proje Süresi

24 AY    Başlangıç Tarihi: 2011   Bitiş Tarihi: 2013

Toplam Bütçe

İl MEM Bütçesi: 26.466 €

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir