• eft
 • eft
 • eft
 • eft
 • eft
 • eft
 • eft
 • eft
 • ceff faenza
 • chemie
 • circolo officiali
 • eft training
 • eft
 • eft2

Experience For Training (EFT)

2015-1-UK01-KA202-013690

http://www.eft-project.eu/

A main challenge of the current EU ‘skills gap’ is ensuring that vocational training programmes equip learners with the wide range of skills needed to become ready for work. By combining traditional vocational training with real commercial experience (i.e. the production and marketing of goods/services to a paying client), work-based learning (WBL) is becoming increasingly recognised as a powerful tool for developing key employability skills and tackling social exclusion.

The Experience for Training project aims to support those working with NEET young people and adult jobseekers in work-based learning environments

Avrupa Birliği’nde güncel “beceri yetersizlikleriklerini” gidermede karşılaşılan temel zorluk mesleki eğitim programlarının, öğrencilerin iş dünyasına hazır olmak için gerekli becerilerle donatılamamasıdır. Geleneksel mesleki eğitimi, gerçek bir ticari tecrübeyle (örneğin : mal üretim ve pazarlama / ödeyen müşteriye hizmet) birleştirerek iş tabanlı öğrenme (WBL) anahtar istihdam becerilerini geliştirmede ve sosyal dışlanma ile mücadelede giderek güçlü bir araç olma yolunda hızla ilerliyor.

Experience for Training” projesi; işsiz gençler yararına çalışanları ve iş tabanlı öğrenme ortamlarında iş arayanları yetişkinleri desteklemeyi amaçlamaktadır

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir