org-eu-project

Projenin Adı

DISTINC – Developing an In-Service Training in Inclusive Classroom Practices – Kaynaştırma Sınıf Uygulamalarında Bulunan Öğretmenlere Yönelik Hizmetiçi Eğitimin Oluşturulması

Proje Sorumluları

Shirli Ender Büyükbay – Dr. Filiz Göktürker – Filiz Sekreter – Seher Sayman

Projenin Tipi

COMENIUS MULTILATERAL– Brüksel Merkezli Projeler ( Brüksel Yürütme Ajansı’ na sunulmuştur.)

Projenin Hedef ve Amaçları

Kaynaştırma eğitim uygulamaları için hizmetiçi eğitim programının oluşturulması.

Sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkı sağlanması.

Kaynaştırma eğitiminde iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılması.

Öğrenme zorlukları çeken öğrencilerin eğitiminde eğitim yöntem ve yaklaşımlarında öğretmenlerde farkındalık yaratmak.

Hedef Kitle

Kaynaştırma Öğrencileri Okutan Sınıf Öğretmenleri

Etkinlikler

İhtiyaç Analizi, Eğitim modülü oluşturma, Öğretmen eğitimi, Konferans

Koordinatör ve Ortaklar

Koordinatör: Boğaziçi Üniversitesi

Ortaklar:  İstanbul MEM, Antwerp Üniversitesi-Belçika, Evora Üniversitesi-Portekiz, Yönetim Akademisi-Polonya, Noel Park İlköğretim Okulu-İngilitere

Proje Özeti

İki senelik projenin ilk yarısında ihtiyaç analizi yapılmış (TR’den 1200’e yakın sınıf öğretmeninden dönüt alınmış, ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda 5 modülden oluşan, 30 saatlik Kaynaştırma Eğitim Uygulamalarına yöelik Himet-içi Eğitim programı tasarlanmıştır. Projenin ikinci yarısında, pilot uygulama ile iki aşamalı eğitim programı denenmiştir; birinci aşamada Boğaziçi Üniversitesi hocaları 24 sınıf öğretmenine eğitimi vermiş; ikinci aşamada ise, eğitimi alanlardan 16’sı 54 sınıf öğretmenine eğitimi aktarmıştır. Projenin son çeyreğine yaklaşılmıştır, raporlama, yaygınlaştırma ve çıktıların daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenmektedir.

Proje Süresi

24 AY – 2010/2012

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir