org-eu-project

Projenin Adı

An ICF based approach in Education and Training Services

Proje Sorumluları

Serkan Tekgüzel – Filiz Ernalbant – Hürcan Tarhan

Projenin Tipi

LEONARDO DA VINCI – ORTAKLIK ( Ulusal Ajans’a sunulmuştur.)

Projenin Hedef ve Amaçları

Özel eğitime ihtiyaç duyan gençleri desteklemek

Özel eğitime ihtiyaç duyan gençlere eğitim, istihdam ve sosyal içerme konularında yenlikçi  yöntemler geliştirmek ve paylaşmak

Eğitim, değerlendirme ve becerilerin tanımlanması konusunda stratejiler geliştirmek

Hedef Kitle

Özel eğitime ihtiyaç duyan gençler, alanda karar alıcılar

Etkinlikler

Tüm ortak ülkelerin engelli kişileri işe yerleştirme konusunda hangi araç ve yöntemleri kullandıklarını araştırma ve inceleme, ICF yönteminin geleneksel eğitim ve öğretim methodlarına uygulanmasını içeren bir yol haritasının belirlenmesi ve uygulanması, Yeni engelli tanımı üzerinden yola çıkarak model, yöntem ve araç geliştirilmesi, bunların uygulayarak tecrübe edilmesi  ve yaygınlaştırılması, Online CV oluşturulması, Gözlem ve Değerlendirme formları oluşturulması

Koordinatör ve Ortaklar

KOORDİNATÖR: Italya

ORTAKLAR: İstanbul MEM, İtalya, Polonya (2), İsveç (2), Türkiye (2)

Proje Özeti

Koordinatör kurum tarafından ICF yöntemi dikkate alınarak hazırlanmış gözlem formları Fatih İşitme Engelliler Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümünde okuyan 11 öğrenci için kullanmıştır. Gözlem formlarını uygulayan öğretmenlere formların etkinliğini ölçmek için anketler uygulanmış. Anket sonuçları, gözlem formlarının kullanımının kolay ve etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Bundan sonraki süreçte engelli öğrencilerin iş başvurularında kullanmaları için online CV hazırlamaları üzerine çalışmalar yapılacak ve uygulanacaktır.

Proje Süresi

24 AY    Başlangıç Tarihi: 2011   Bitiş Tarihi: 2013

Toplam Bütçe

İl MEM Bütçesi: 24.000 €

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir