Tarihçe

Derneğimiz 2012 yılında eğitime gönül vermiş, kendi alanlarında uzman, eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri sürekli takip eden ve uygulayan eğitimciler tarafından kurulmuştur. Kurucu üyeler bugüne kadar çalıştıkları eğitim kurumlarında birçok geniş kitlelere etki eden eğitim programlarında ve projede görev almış başarılı çalışmalar yapmışlardır.

Faaliyetlerimiz

Dernek;

  • Eğitim ve öğretim alanındaki ulusal ve uluslar arası yenilik ve değişimleri sürekli takip etmek
  • Üyeleri arasında mesleki ve kültürel gelişimi, sosyal dayanışmayı sağlamak
  • Bölgesel, Ulusal ve/veya Uluslar arası projelere ortak olmak, yönetmek ve yürütmek
  • İlgili kurumlara ve bireylere eğitim imkanları sağlamak, danışmanlık yapmak ve rehberlik etmek.
  • Gerek yurt içinde gerekse de  yurt dışında gelişimlerini sağlamak
  • Kurum veya bireylerin eğitim, kültürel, sosyal, sanatsal proje çalışmalarının, gezi, gözlem, ulaşım, seyahat ve konaklama faaliyetlerinin organizasyonunu yapmak
  • Mesleki ve teknik eğitimde, tüm bireylere, öğretmenlere, öğrencilere ve gençlere; toplumun ihtiyaçlarına, beklentilerine, gelişen teknolojiye ve çağın şartlarına adapte olabilecek bilgi, beceri ve davranışı kazandıracak, ”Sektör” ve “Birey” arasında uyum sağlayacak çalışmalar ve projeler yürütmek

amacı ile kurulmuştur.

Yönetim Kurulu

Başkan Hürcan TARHAN
Başkan Yrd. Serkan TEKGÜZEL
Başkan Yrd. Murat Tuğberk BÜYÜKBAY
Genel Sekreter Erdem SEKRETER
Sayman Yasemin DÜZAĞAÇ
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Filiz GÖKTÜRKER
Yönetim Kurulu Üyesi Z.İnci ERGİNBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi Seher SAYMAN
Yönetim Kurulu Üyesi Şirli ENDER BÜYÜKBAY
Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk ÖZTRAK